POČETNA  VESTI  DOKUMENTA  MATERIJALI  KONTAKT

ZAŠTO STUDENTI VOLE FIDELA?

-OBRAZOVANJE NA KUBI-

 

Uskoro će se navršiti 6 meseci od smrti vođe Kubanske revolucije i dugogodišnjeg rukovodioca ove karibske republike. Iako je prošlo već gotovo 6 meseci od njegove smrti na prvomajskoj paradi u Havani je najuzvikivanija parola bila „Viva Fidel“(Živeo Fidel) iako su na samoj paradi u najvećem broju bili mladi ljudi, studenti i mladi radnici, koji nisu bili rođeni 1959-e kada je uspehom okončana revolucija pod Fidelovim vođstvom. Čime je ovaj čovek zaslužio toliko poštovanje od svih generacija svog naroda?

Kao studente i omladinu najviše nas zanima zbog čega su naši vršnjaci i kolege na Kubi toliko zahvalni ovom čoveku, pa ćemo se pre svega baviti time.

Nakon revolucije, 1959-e godine, novoformirana vlada je nacionalizovala sve škole, univerzitete i ostale obrazovne ustanove i stvorila jedan jedini obrazovni sistem koji se u potpunosti nalazio u rukama države. Procenat budžeta izdvojen za obrazovanje na kubi je ekstremno veliki, i jedan od retkih koji može da se poredi sa onim koji se za obrazovanje izdvajao u SSSR-u (u SSSR-u se procenat budžeta za obrazovanje kretao između 15% i 17% jedino u vreme obnove zemlje nakon Drugog svetskog rata je 1946-e bio 12,3%), naime Kuba za obrazovanje izdvaja 10% budžeta (u Velikoj Britaniji 4% a u SAD 2%, po podacima UNESCO).

Dostignuća

Pre revolucije Kuba je imala 6,5 miliona stanovnika među kojima je bilo više od milion dece koja nisu pohađala školu, samo polovina stanovništva je imala srednje obrazovanje, uglavnom stanovnici gradova i imali su preko 10 000 nezaposlenih učitelja. Danas na Kubi nema nepismenih, nema ni jednog deteta koje ne pohađa školu i nema ni jednog nezaposlenog čoveka. Po istraživanju UNESCO-a iz 1998-e godine na testovima iz matematike i jezika najlošiji učenici sa Kube su bili mnogo bolji od najboljih učenika država Centralne i Južne Amerike. Interesantno je da su ovi rezultati postignuti baš u trenutku kada su se na Kubi najviše osećale posledice ekonomske blokade SAD-a. Kuba je jedna od najsiromašnijih zemalja po prirodnim resursima u regionu ali opet pokazuje rezultate kojima mogu da zavide ne samo zemlje regiona, već celog sveta. Ti rezultati se posebno ogledaju u jednom od najboljih obrazovnih sistema. Odnos broja učenika/studenata prema profesorima na Kubi danas je 12 prema 1.

Više i visoko obrazovanje

Na Kubi postoji Akademija nauka (osnovana još 1962-e godine), 4 univerziteta i 47 obrazovnih ustanova višeg obrazovanja. Sve ove ustanove su državne i država ih  kontroliše te upravlja njima u potpunosti u okviru planskog razvoja obrazovanja. Broj studenata ne pada ispod 112 000. Za one koji rade i žele da se obrazuju dalje postoji „Obrazovanje na daljinu“ koje stvara specijaliste iz 5 oblasti: prava, istorija, tehnologija, finansije i računosovodstvo, ekonomija. Broj onih koji se nalaze u ovom procesu obrazovanja je oko 20 000.  Postoje takođe besplatni, kao i sve do sada navedeno, kursevi za slobono usavršavanje na koje može da se prijavi bilo ko i da ih sluša kako bi stekao dodatna znanja. Kako bi muškarci dobili besplatno više obrazovanje moraju da predaju dokaz o odsluženoj vojsci po zakonu br. 75 iz 1994-e godine ili dokaz o tome da su pokušali da odsluže vojni rok i da nisu primljeni u vojsku. Razlog za ovo je obrazložen time da blagodeti kubanskog društva dolaze od tekovina revolucije i da zbog toga svako ko u njima želi da uživa mora da bude spreman da brani tekovine Kubanske revolucije, što Kubanci rade praktično dobrovoljno jer su se toliko srodili sa sistemom u kom žive da osećaju da je to potrebno kako bi oni i njihova deca živeli dobro.

Inostrani studenti

1999-e godine je realizovan program privlačenja studenata koji žele da izučavaju medicinu i koji dolaze iz siromašnih slojeva SAD, Velike Britanije, Latinske Amerike, Kariba i Afrike.

2000/2001-e školske godine Kuba je dozvolila da 905 studenata iz SAD dođe na Kubu radi dodatnog obrazovanja

2004-e godine na Kubu je došlo 3432 studenta iz 23 zemlje radi dodatne stručne obuke u Havani

Kuba daje državne stipendije za strane studente po posebnim programima, uključujući i one iz SAD koje sprovode ekonomsku blokadu prema Kubi, koji se obučavaju za lekare u Latinoameričkoj medicinskoj školi, sa uslovom da kada se vrate u svoje zemlje daju jeftinu ili besplatnu medicinsku pomoć.

Položaj žena

Kubanska revolucija je donela mnoge izmene u životu Kubanaca, ali posebno se izmenio život žena. Pre revolucije devojke uglavnom nisu pohađale školu iz čega je proizašla situacija da je ogromna većina žena radila na selu a da su one koje su živele u gradovima mogle da budu samo služavke ili da se bave prostitucijom. Zbog toga je 1960-e godine osnovana Federacija kubanskih žena koja je imala za cilj da uvuče žene u sve aspekte života na Kubi. Upravo ta organizacija je učestvovala u organizovanju sistema obrazovanja kako bi se mladim Kubankama prilagodio program, što je u tom trenutku bilo veoma važno za emancipaciju žena na Kubi. Zbog toga je procenat obrazovanih žena na Kubi vrlo brzo rastao dok nije dostigao maksimum na kome je i danas.

Pomoć kubanskih studenata u izgradnji novog društva

Odmah nakon revolucije kubanski studenti su se potpuno posvetili izgranji novog društva i volonterski se prijavljivali novoj vladi kako bi išli po zemlji i širili znanje. Studenti i đaci su se dobrovoljno prijavljivali za radne akcije na izgradnji industrije koja je bila neophodna za opšte poboljšanje standarda života Kubanaca i koja je bila potrebna za razvoj nauke i obrazovanja jer su Kubanci iskopirali sistem iz SSSR-a, sistem „Narodne nauke“, po kome su industrija i obrazovanje bili neraskidivo povezani i razvijali se zajedno jedni zbog drugih.

Kada vidimo sve ovo postaje apsolutno jasno zbog čega studenti na prvomajskoj paradi uzvikuju „Viva Fidel“ pa i mi možemo da kažemo samo sledeće:

Živeo Fidel!

Živela Kuba!

Havana, a ne Bolonja!